Avdeling Øst

Contur Avdeling Øst (tidligere Nordisk Sprøytebetong AS) ble fusjonert inn i Contur i 2023, og operer som en avdeling lokalisert i Mjøndalen, Drammen kommune. I tillegg til å bistå på store prosjekter til selskapets konstruksjonsavdeling leverer vi mindre konstruksjoner i form av kulverter, bruer, VA-kummer, gulv, ringmurer og kompaktmurer på Østlandet.

Les mer om Contur