Pressebilde Lars Hæhre

Lars Hæhre utnevnt til ny konsernsjef i Infra Group

Lars Hæhre er utnevnt til ny konsernsjef i Infra Group og trer inn i rollen fra og med 1. desember. Han etterfølger Albert Hæhre som har vært konsernsjef siden 1. april 2020. Albert Hæhre går over i en ny rolle som leder for marked- og forretningsutvikling i HI Entreprenører.

Infra Group er en av Norges største anleggsvirksomheter og består av fire selvstendige divisjoner; HI Entreprenører, Rental Group, Norsk Massehåndtering og Dekar Tomteutvikling.

Styreleder i Infra Group, Haakon Tronrud, er på vegne av hele styret meget fornøyd med at Lars Hæhre takket ja til jobben som ny konsernsjef.

– Lars Hæhre har gjennom mange år hatt flere nøkkelroller i konsernet, og de siste to årene har han ledet oppbygningen av Rental Group som på kort tid har blitt et sterkt merkenavn og et veldrevet selskap. Han representerer også viktig kompetanse og forståelse for den omstillingen vår bransje er inne i med tanke på bærekraft og behovet for innovasjon og nytenkning. I tillegg har han solid finansiell forståelse. Jeg er overbevist om at Lars er rett mann til å lede Infra Group i samarbeid med resten av ledergruppen i konsernet, sier Tronrud.

Den påtroppende konsernsjefen er tydelig på at han går inn i jobben med stor respekt for oppgavene og ansvaret.

– Først og fremst vil jeg takke styret for tillitten. Det er en formidabel rolle å tre inn i, og jeg ser virkelig frem til å bidra til videre utvikling for Infra Group. Slik konsernet nå er organisert er vi rigget for videre vekst og optimalisering på en rekke områder. Anleggsbransjen står foran store endringer så vi må ytterligere utvikle arbeidet innenfor bærekraft og digitalisering – og videre ha høyt fokus på risikostyring og finansiell kontroll. Konsernets største styrke er summen av erfaring og kompetanse som våre medarbeidere besitter, og i det videre arbeidet er dette fundamentet for

utvikling og lønnsomhet. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene i samarbeid med resten av teamet i Infra Group, uttaler Lars Hæhre.

Den avtroppende konsernsjefen, Albert Hæhre, startet Hæhre Entreprenør tilbake i 1974, og selskapet er nå en del av Infra Group. Han er klar på at tiden nå var inne for et lederskifte i konsernet.

– Vi har de to siste årene lykkes godt med å organisere konsernet i en divisjonsstruktur som er rustet for fremtidig vekst. Nå er det på tide med yngre krefter i ledelsen med blikk og perspektiv for nye løsninger som vil kreves for å skape utvikling og ytterligere konkurransekraft fremover. Samtidig vil jeg presisere at jeg fortsatt skal være i full drift, og primært jobbe i entreprenørvirksomhetene våre med marked- og forretningsutvikling. Jeg ønsker Lars og resten av teamet lykke til – og jeg er trygg på at dette skiftet er helt riktig for Infra Group, forteller Hæhre.

Haakon Tronrud trekker frem at kontinuitet er viktig for å skape forutsigbarhet for videre vekst og utvikling i konsernet. Han peker på at de ved tidligere lederskifter i divisjonene også har rekruttert ledere internt, og samtidig klart å beholde nøkkelpersoner i operative roller videre.

– At Albert er så klar på at han fortsatt skal ha full jobb i konsernet er svært positivt. Det er ingen tvil om at hans erfaring, og ikke minst nettverket som han har i bransjen, vil være viktig fremover. I tillegg til å jobbe inn mot entreprenørvirksomhetene skal han fortsatt lede Dekar Tomteutvikling og bidra inn i Norsk Massehåndtering. Jeg er veldig godt fornøyd med den kontinuiteten vi evner å opprettholde i konsernet, avslutter styreleder Haakon Tronrud.

Andre saker