Bærekraft

Som en del av anleggsbransjen har vi et betydelig ansvar for å bidra til utvikling innenfor sirkulær økonomi og omstilling til det grønne skiftet. Vi jobber aktivt med kompetanseutvikling internt, og i samarbeid med våre kunder og leverandører har vi som mål å utvikle metoder og løsninger som skal understøtte bærekraftig drift i hele vår virksomhet.

Vi er løsningsorienterte og har stor tro på åpenhet og samarbeid gjennom kompetansedeling og erfaringsutveksling på tvers i bransjen.

For kontinuerlig oppfølging og forbedring av bærekraftsarbeidet er mål og KPl-er etablert med referanse til FNs bærekraftmål.

Dette innebærer blant annet at vi jobber målrettet med å øke kvinne- og lærlingeandel,  avfallshåndtering og nullutslippsløsninger, samt redusere klimagassutslipp og naturinngrep.

ÅPENHETSLOVEN

Vårt samfunnsansvar omfatter arbeid for et seriøst arbeidsliv med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som en del av Infra Group jobber vi i tråd med konsernets retningslinjer og gjeldende lovverk, herunder

Åpenhetsloven. Mer om dette finner du på Infra Groups hjemmesider.

Her finner du vår redegjørelse etter åpenhetsloven juli-desember 2022.