Bærekraft

Som en del av anleggsbransjen har vi et betydelig ansvar for å bidra til utvikling innenfor sirkulær økonomi og omstilling til det grønne skiftet. Vi jobber aktivt med kompetanseutvikling internt, og i samarbeid med våre kunder og leverandører har vi som mål å utvikle metoder og løsninger som skal understøtte bærekraftig drift i hele vår virksomhet.

Vi er løsningsorienterte og har stor tro på åpenhet og samarbeid gjennom kompetansedeling og erfaringsutveksling på tvers i bransjen.

For kontinuerlig oppfølging og forbedring av bærekraftsarbeidet er mål og KPl-er etablert med referanse til FNs bærekraftmål.

Dette innebærer blant annet at vi jobber målrettet med å øke kvinne- og lærlingeandel,  avfallshåndtering og nullutslippsløsninger, samt redusere klimagassutslipp og naturinngrep.

Videre er vi sertifisert i henhold til ISO 37001, antikorrupsjon.

ÅPENHETSLOVEN

Vårt samfunnsansvar omfatter arbeid for et seriøst arbeidsliv med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som en del av Infra Group jobber vi i tråd med konsernets retningslinjer og gjeldende lovverk, herunder

Åpenhetsloven. Mer om dette finner du på Infra Groups hjemmesider.

Her finner du vår redegjørelse etter åpenhetsloven juli-desember 2022.