Leverandørportal

Vi søker hele tiden etter å utvikle oss sammen med gode samarbeidspartnere som deler vår forretningsvisjon og som ønsker å samarbeide med oss til å oppnå suksess mot byggherre.

Ta gjerne kontakt med innkjøp dersom dere vil introdusere Deres selskap og produkter for Contur. Det vises for øvrig til teksten under som beskriver forventningene vi har til et samarbeid med våre ulike samarbeidspartnere.  

Sigmund Jensen
Sigmund Jensen

Innkjøpssjef

98 21 02 76

Innhold

Forventninger til våre Underentreprenører (UE)

Vi forventer at våre underentreprenører har kompetanse og gjennomføringsevne som bidrar til å oppfylle Byggherrens prosjektmål, og sikre effektiv og trygg prosjektgjennomføring. Grunnleggende for våre prosjektgjennomføringer er også at dette skal bidra til økt seriøsitet i bransjen. Vi søker derfor samarbeid med de aktørene som tar samme samfunnsansvar og etterlever de samme prinsippene som oss innenfor HMS, YM, Etikk og KS. For å sikre at Contur sine minimumskrav er forstått og akseptert ber vi alle underentreprenører gjennomgå og akseptere disse betingelsene før innkalling til avklaringsmøte

Innkjøpsprosessen i Contur viser de trinnene som vi gjennomgår for å pre-kvalifisere og evaluere våre underentreprenører.

Steg 1:

Prekvalifisering

Vi forventer at alle våre UE’er er registrert i Startbank før kontrakt skrives.

UE’er må lukke avvik i Startbank i kategori 2 og 3 for å bli godkjent.

Steg 2:

Forhåndsgodkjenning

Formålet med forhåndsgodkjenning er å bidra til av kontraktsavklaringer skal gjennomføres på en effektiv måte for begge parter. I tillegg ønsker vi å være forutsigbare på hvilke krav vi stiller til våre UE’er ute i prosjektene. Før vi innkaller til avklaringsmøte ber vi derfor våre UE’er gjennomgå og signere følgende 2 dokumenter med relevante vedlegg;

  1. Bekreftelse på aksept av kontraktsbetingelser til Contur
  2. ANL 07.01.06 CSR forpliktelseserklæring.

Alle relevante dokumenter er tilgjengelig i linken under.

Steg 3:

Avklaringsmøte

UE skal ha gjennomført steg 2 før innkalling til avklaringsmøte.

Fokus på avklaringsmøte skal være å sikre at man har en felles forståelse av oppdraget og grensesnitt, samt en avklaring rundt de kommersielle forholdene.

Normalt innkalles 2-3 UEer før endelig valg av kontraktspartner tas.

Steg 4:

Kontrakt

Valg av UE skal basere seg på objektive kriterier, slik som gjennomføringsevne, kompetanse/erfaring, oppgaveforståelse og en samlet vurdering av de kommersielle betingelsene.

UE skrives på Contur sine kontraktsmaler som baserer seg på NS8415, NS8416 eller NS8417.

For små kontrakter, kan det benyttes en forenklet kontraktsmal, men kravene i steg 1 og steg 2 gjelder fortsatt.

Link relevante dokumenter for UE

Til våre Rådgivere og Prosjekterende (PRO)

Våre rådgivere og prosjekterende har en sentral rolle i forhold til å oppfylle Byggherrens prosjektmål, og sikre sunn og god prosjektgjennomføring. Våre forventninger er at PRO allokerer personell som har vilje og evne til å sette seg inn i byggherrens beskrivelse, og derav påvirke positivt faktorer som angår både bærekraft, konstruksjonssikkerhet og byggbarhet Grunnleggende for våre prosjektgjennomføringer er også at dette skal bidra til økt seriøsitet i bransjen. Vi inngår derfor samarbeid med de aktørene som tar samme samfunnsansvar og etterlever de samme prinsippene som oss innenfor HMS, YM og KS. Nedenfor er listet de minimums kravene som Contur stiller i tillegg til potensielle kontraktspartnere.

Steg 1:

Prekvalifisering

Vi forventer at alle våre PRO’er er registrert i Startbank før kontrakt skrives.

PRO’er må lukke avvik i Startbank i kategori 2 og 3 for å bli godkjent.

Steg 2:

Forhåndsgodkjenning

Formålet med forhåndsgodkjenning er å bidra til av kontraktsavklaringer skal foregå på en effektiv måte. I tillegg ønsker vi å være forutsigbare på hvilke krav vi stiller til våre PRO’er ute i prosjektene. Før vi innkaller til avklaringsmøte ber vi derfor våre PRO’er gjennomgå og signere følgende 2 dokumenter

  1. Bekreftelse på aksept av betingelser for samarbeid-prosjektering
  2. ANL 07.01.06 CSR forpliktelseserklæring

Alle relevante dokumenter er tilgjengelig i linken under.

Steg 3:

Avklaringsmøte

PRO skal ha gjennomført steg 2 før innkalling til avklaringsmøte.

Fokus på avklaringsmøte skal være å sikre at man har en felles forståelse av oppdraget og grensesnitt, samt en avklaring rundt de kommersielle forholdene.

Normalt innkalles 2-3 PRO før endelig valg av kontraktspartner tas.

Steg 4:

Kontrakt

Valg av PRO skal basere seg på objektive kriterier, slik som gjennomføringsevne, kompetanse/erfaring, oppgaveforståelse og en samlet vurdering av de kommersielle betingelsene.

PRO skrives på Contur sine kontraktsmaler som baserer seg på NS8401 eller NS8402.

Link relevante dokumenter for PRO

Til våre vareleverandører

Varekjøp gjøres enten som prosjektinnkjøp eller basert på rammeavtale. Siden Contur er en del av konsernet Infra Group vil behovet for rammeavtaler vurderes både i forhold til hva som er formålstjenlig for både konsern og for Contur.  Forutsetning for kjøp av varer er at leverandør oppfyller de krav som er oppgitt i «Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer» samt HR 09.02.02 Etiske retningslinger

Link

Fakturering

Fakturering skal skje i henhold til følgende rutiner:

For å sikre en mest mulig effektiv fakturabehandling ser vi oss dessverre nødt til å måtte returnere fakturaer som ikke oppfyller kravene. Dette vil kunne føre til forsinket betaling og Contur AS aksepterer ikke gebyr og renteberegning i denne sammenheng.