Visjon og verdier

«Former fremtiden» er vår visjon. Det handler om det fysiske vi former når vi produserer betongkonstruksjoner som skal vare langt inn i fremtiden, samt at måten vi driver selskapet på bidrar til å forme fremtidens samfunn.

I Contur har vi følgende verdier:

  • Ansvarlig – Vi arbeider sikkert og lønnsomt med hensyn til hverandre og våre omgivelser
  • Kompetent – Vi arbeider kunnskapsbasert og investerer i utvikling
  • Involverende – Vi samhandler for å finne gode løsninger