HMS

Contur jobber målrettet og systematisk med HMS. Vår høyeste prioritet er at alle som jobber hos oss skal komme trygt hjem! Vi jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid og har gode måleparametere og rutiner for oppfølging. Et utviklende og godt arbeidsmiljø i alle deler av bedriften er avgjørende for å sikre rutinelojalitet og aktiv deltakelse i HMS-arbeidet. 

Contur er sertifisert i henhold til ISO 45001 Arbeidsmiljø, samt ISO 14001 Miljøledelse.

Kvalitet

Kvalitetsarbeidet i Contur er høyt prioritert gjennom metodikk og systemer som ivaretar gode rutiner for styring, forbedring og kvalitetssikring. 

Contur er sertifisert i henhold til ISO 9001 Kvalitetsledelse.