Om Contur

Vår kjernevirksomhet er utvikling og gjennomføring av anleggsprosjekt med betydelige innslag av betongkonstruksjoner. Vi er spesialister på konstruksjoner knyttet til samferdsel, energiproduksjon og -distribusjon, industrianlegg og næringsområder samt andre anleggskonstruksjoner.

Vi satser på hele verdikjeden fra planlegging til gjennomføring der menneskene er den store drivkraften fra våre fagarbeidere til prosjektadministrasjon og støttefunksjoner.

Contur gjennomfører prosjekter i hele Norge. Vi har hovedkontor i Kristiansand og avdelingskontor i Drammen.

Som en del av entreprenørkonsernet Infra Group tilhører Contur et sterkt fagmiljø og en betydelig gjennomføringskraft innen anleggssektoren.

Sertifiseringer og godkjenninger

Contur er sertifisert til:

  • ISO 9001 Kvalitetsledelse
  • ISO 14001 Miljøledelse
  • ISO 37001 Antikorrupsjon
  • ISO 45001 Arbeidsmiljø

Vi har også sentralgodkjenning hos DIBK og er registrert i Startbank med ID 152074.

Bakgrunn

Contur har sine røtter i den tidligere anleggsdivisjonen til Kruse Smith Entreprenør og ble et selvstendig selskap, Kruse Smith Anlegg, i 2021. For å bygge vår selvstendige identitet som konstruksjonsentreprenør skiftet vi navn til Contur i juni 2023.

Contur bygger Solide Konstruksjoner og Former Fremtiden. Når konstruksjoner bygges fremtrer konturen av det vi bygger og dette er essensen i navnet vårt. Logoen er en stilisert kontur av en brokonstruksjon og betongkonstruksjon som peker på vår kjernevirksomhet. Vi Former Fremtiden både rent fysisk og i overført betydning med hvordan vi driver vårt selskap og påvirker samfunnet. Når vi Former Fremtiden skal det gjøres på en bærekraftig måte.

Les mer om vår visjon og verdier