Om Contur

Vår kjernevirksomhet er gjennomføring av anleggsprosjekter med betydelige innslag av betongkonstruksjoner. Vi er spesialister på konstruksjoner knyttet til bruer, energi- og industrianlegg og betongarbeid på anleggsprosjekter og større bygg- og næringsområder. Vi har stor grad av fleksibilitet, sterk faglig kompetanse og motiverte medarbeidere. Contur gjennomfører komplekse prosjekter over hele landet.

Avdeling Øst

Vi har og en egen avdeling på Østlandet som leverer mindre konstruksjoner i form av kulverter, bruer, VA-kummer, gulv, ringmurer og kompaktmurer.

Som en del av entreprenørkonsernet HI Entreprenører tilhører Contur et sterkt fagmiljø innenfor anleggssektoren.

Les mer om oss