Bussveien

I arbeidsfellesskap med Risa bygger Contur Bussveien i Rogaland. Kontrakten er på over 1,4 milliarder, og det er Rogaland fylkeskommune som er byggherre. Prosjektet er omfattende og et viktig steg på veien for å oppnå sammenhengene bussvei mellom Stavanger og Sandnes.

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise med konkurransepreget dialog. Strekningen er cirka to og en halv kilometer lang, og består blant annet flere komplekse betongkonstruksjoner på bruer og en kulvert under bakken for biltrafikk i Hinnasvingene, samt et lokk over den store rundkjøringen ved Jåttå videregående skole i Stavanger.

Les pressemelding fra Rogaland fylkeskommune her.