Tunnel på Fv. 63 Eidsdal til Geiranger

På strekningen Eidsdal til Geiranger skal Contur bygge:

  • 4,8 km tunnel og 100 meter tunnelportaler
  • Komplett elektroarbeid for prosjektet
  • 400 meter vei i dagen med tilkopling på eksisterende veinett
  • En 25 meter lang bru
  • En 135 meter lang ledevoll for skred på Indreeide