Ny E18 fra Arendal til Tvedestrand

Det ble bygget 24 broer på 24 måneder.