Nye trafostasjoner Ryfylket

Prosjektet omfattet to nye trafostasjoner, samt mastefundamenter. Med stort fokus på miljø og krav til dokumentasjon, ble det blant annet brukt lavkarbonbetong Ekstrem, som avgir ca. 1/3 Co2-utslipp sammenlignet med standard referansebetong. Armeringen ble i stor grad produsert av resirkulert stål.