Saupstadbrua

Contur bygger ny gang- og sykkelbru i Trondheim kommune. Den vil knytte sammen Saupstad og Tiller. Brua skal knyttes til eksisterende gang- og sykkelvegsystemer. Inkludert bruspennet på 180 meter vil anlegget få en samlet lengde på ca. 550 meter.