Anders Høiback og Albert Hæhre

Anders Høiback ny leder for HI Entreprenører

Kilde: Bygg.no

Anders Høiback går fra stillingen som daglig leder i Isachsen Anlegg til å bli daglig leder for HI Entreprenører, som omfatter entreprenørbedriftene Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg, Kruse Smith Anlegg og Zenith Survey.

– Anders begynte som grunnarbeider i Isachsen i 1993 og har vært gjennom absolutt alle posisjoner i selskapet. Han har kjennskap til menneskene og har kulturen langt inn i ryggmargen. Jeg mener det gir det absolutt beste grunnlaget for å lede HI Entreprenører, sier Albert Hæhre, konsernsjef og hovedeier i morselskapet Infra Group.

HI Entreprenører omfatter entreprenørvirksomhetene i konsernet. De fire entreprenørselskapene Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg, Kruse Smith Anlegg og Zenith Survey står for omtrent 80 prosent av omsetningen i Infra Group.

Det er en stor oppgave som står foran den nyansatte lederen, men Høiback er klar for utfordringen.

– HI Entreprenører er et selskap som skal jobbe for at Hæhre, Isachsen, Kruse og Zenith skal lykkes og at alle som jobber for oss, kommer trygt hjem hver dag. Vi vil legge til rette for livsløpskarriere i selskapet; og tilrettelegge for at alle de som ønsker å bli i stillingen sin skal få utviklingsmuligheter i den, mens de som har evner og som har ambisjoner om å gå videre i systemet, skal få mulighet til det, sier han.

Nå begynner jobben

Den nye HI Entreprenører-sjefen startet i jobben 1. juli. Han tar over for Knut Harstad, som har ledet selskapet siden etableringen i 2021. Harstad fortsetter som arbeidende styremedlem i HI Entreprenører og datterselskapene, og vil være en tilgjengelig ressurs for Høiback som ny leder.

– Knuts jobb har vært å organisere og rigge den nye strukturen i selskapet. Nå er riggfasen over, og vi går inn i produksjonsfasen. Og nå får Anders jobben med å sette planene ut i livet, sier Albert Hæhre entusiastisk.

Anders Høiback har jobbet i over 29 år i Isachsen Anlegg; de siste to og et halvt av disse som daglig leder. Som daglig leder i Isachsen Anlegg har han blant annet gjennomført en stor restrukturering av selskapet og lagt et godt grunnlag for videre vekst.

– Han er en del av neste generasjons ledere i selskapet, med lang erfaring, og med en alder som er gunstig for å lede an i den videre utviklingen fremover. Vi har sett de kvalitetene han får frem hver eneste dag for å skape resultater, og det har i aller høyeste grad overbevist meg om at han er rett mann for jobben. Jeg må ærlig si at jeg ikke hadde noen andre navn på blokka for denne stillingen, sier Hæhre.

Store muligheter

HI Entreprenører har per juni 2022 omtrent 1.450 ansatte. Ved siste telling i mars hadde konsernet 91 lærlinger, og forrige uke fikk de inn 40 nye lærlinger. Hele Infra Group hadde en omsetning på litt over 4,6 milliarder kroner i 2021, og et driftsresultat før skatt på 242 millioner kroner. Konsernet kjøpte opp Kruse Smith Anlegg i januar i år, og de forventer vekst i både omsetning og resultat i 2022.

Høiback og Hæhre er tydelige på at alle fire selskapene i HI Entreprenører skal rendyrke sin egen virksomhet og identitet i konsernet. HI Entreprenørers oppgave er å støtte og bidra til at entreprenørene når målene sine, at synergier utnyttes på tvers i konsernet, samt håndtere definerte fellesoppgaver.

Selskapet skal bidra til utvikling og optimalisering av driften i anleggsdivisjonen gjennom digitalisering og innovasjon, og de skal bidra til grønn omstilling for å sikre bærekraftig og lønnsom drift.

– Vi er nå inne i den største omstillingen som bransjen har vært i på mange år, og det skaper store muligheter for å løfte selskapene ytterligere. Med så mange dyktige medarbeidere i organisasjonen så har vi gode forutsetninger for å lykkes med det krevende arbeidet som ligger foran oss en bransje som åpenbart vil kreve stor omstilling. Og min viktigste jobb som leder vil være å bidra til at vi samhandler godt på tvers for å sikre god utvikling i alle selskapene, sier Høiback

– Og det er verd å påpeke at med de kontraktfestede og betingede ordrene vi har inne, har vi en ordrereserve på rundt ti milliarder kroner. Dette er en rekordhøy ordrereserve, og det gir trygghet i en turbulent tid, skyter Hæhre inn.

Som daglig leder for HI Entreprenører tiltrer Anders Høiback også som styreleder i Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg, Kruse Smith Anlegg og Zenith Survey. Høibacks tidligere nestkommanderende i Isachsen Anlegg, Ronny Abelsen, overtar som ny daglig leder i anleggsentreprenøren.

Andre saker