Sensor betongherding

E39 bygges med den aller nyeste teknologien

I Kruse Smiths prosjektgruppe på E39 mellom Kristiansand og Mandal er det stor interesse og åpenhet for å teste ut ny teknologi og nye materialer. 3D-briller, 5D-modeller og helt ny sensorteknologi er noe av det som prøves ut.

Kruse Smith skal bygge hele 19 bruer i løpet av de to årene prosjektet varer. God flyt og fremdrift handler mye om å unngå dødtid, og teknologi som kan forhindre dette er etterlengtet.

Sensorer effektiviserer tidsbruk

Kruse Smith deltar i forskningsprosjekt sammen med NTNU, Sensohive og DTU, med støtte fra Norges Forskningsråd og Eurostar. Målet med prosjektet er få bedre kontroll over temperaturen underveis i prosessen for å kunne komme raskere i gang med videre arbeid og dermed øke effektiviteten i arbeidet.

Sensorene monteres i våt betong, og monitorerer temperaturen under herdingen. På denne måten kan  vi forutse fastheten og modenheten langt tidligere enn i dag.

– Tradisjonelt har man brukt trykktesting av terminger for å vite når betongen er ferdig herdet så man for eksempel kan sette i gang med spennarmering. Da må det alltid legges inn litt ekstra tid så vi ikke risikerer å stare for tidlig. Ved å bruke sensorer kan vi starte med en gang betongen er herdet. Da slipper vi å legge inn ekstra tid som sikkerhet og kan fortsette arbeidet raskere enn før, sier Asbjørn Stålesen, som er prosjektleder fra Kruse Smith på E39.

Unngår riss i betong

Et kostnadsdrivende aspekt ved brustøp er riss i betong. Et riss er en sprekk som kan oppstå dersom temperaturen under herding er feil.

– Når det oppstår riss må vi gjøre tiltak i etterkant av støpen. Det er svært kostnadsdrivende og fører til lengre byggetid, sier Stålesen.

Ved å benytte seg av sensorer som overvåker temperaturen gjennom hele konstruksjonen, kan man gjøre tiltak dersom temperaturen blir for lav og unngå riss og behov for etterarbeid.

Systemet er satt opp med alarmer som går til blant annet telefonen til de som er involvert, for å sikre tidlig varsling.

Digitale modeller

Betongsensorene er bare en av flere typer ny teknologi som skal testes ut i forbindelse med effektivisering i det store veiprosjektet.

Prosjektlederen forteller at det verken skal brukes papir eller målebånd under planlegging eller bygging, og at digitale planer som kan leses av både i BIM-kiosker, på iPad og mobiltelefoner både effektiviserer og reduserer sjansen for feil på de 19 bruene som skal bygges.

Kruse Smith jobber med å utvikle digitale modeller med 4D og 5D. Dette vil medføre at både tidsaspekt (4D) og kostnader (5D) blir en del av de digitale modellene.

– Når det er på plass vil vi kunne se hva enkeltendringer i modellen har å si for både tidsaspekt og kostnad. Det betyr at endrer man tykkelse på en støp eller mengden armering vil man umiddelbart se om det øker tidsbruken til støp eller prisen for armering, forklarer han

3D briller gir nye muligheter

Kruse Smith har foreløpig ikke tatt 3D briller i bruk på byggeplassen, men de er tilgjengelige på prosjektkontorer for de som jobber med bruene. Brillene gjør det mulig å gå inn i modellen og gir bedre oversikt over det som skal bygges enn det ved å bruke BIM-modellen på en skjerm.

– Vi jobber veldig mye med å bruke tilgjengelig teknologi på en ny måte, sier Finn Erik Espegren, som leder avdelingen med ansvar for bruer i Kruse Smith.

Han forteller at byggherren har stilt strenge krav til bruk av ny teknologi i prosjektet, men at det er Kruse Smith selv som har besluttet å ta teknologien et skritt videre med både sensorer, 3D-briller, og papirløs byggeplass.

– Vi er utrolig glade for at byggherrene har begynt å stille krav til bruk av ny teknologi. Ikke bare gir det oss muligheten til å prøve nye løsninger, det gjør oss også mer fremtidsrettede, mer effektive og forhåpentligvis mer fristende som arbeidsgiver, sier han.

Andre saker