Ny milepæl nådd i utbyggingen av verdens grønneste sinkverk i Odda 

Arbeidsfellesskapet med Contur og Backe startet byggearbeidene på prosjektet GreenZink Odda i desember 2021. Oppdragsgiver Boliden vil etter utvidelsen av anlegget i Odda være eier av verdens grønneste og mest moderne sinkverk. Nylig nådde Contur og Backe en stor milepæl ved at elementinstallasjonen i elektrolysehallen ble fullført.

Contur og Backe har ansvar for alt av grunn- og betongarbeider, og kontrakten har høy grad av samspill der byggherre, rådgiver og entreprenør er samlokalisert. Bygging av produksjonsanlegget «GreenZink Odda» er den største enkeltinvesteringen noen gang for industriselskapet. Den totale investeringen for Boliden beløper seg til 850 millioner euro.

Bjørn Velken, prosjektleder for arbeidsfellesskapet, trekker frem samarbeidet mellom alle involverte parter i prosjektet som avgjørende for god fremdrift og høy kvalitet i alle leveransene.

– For oss er dette en viktig jobb og et spektakulært prosjekt, både i størrelse og kompleksitet. Vi setter stor pris på et godt samarbeid med Boliden, og ikke minst på deres fornøydhet med arbeidsfellesskapets leveranse. Ferdigstilling av elektrolysehallen har vært en vesentlig milepæl for prosjektet. Med sine 4330 kvadratmeter er elektrolysehallen det største bygget og selve hjertet i sinkproduksjonen, sier Velken.

Bjørn Velken, prosjektleder

Prosjektlederen vil også berømme den gode stemningen man opplever ifra byggherre til byggegrop, på det som for tiden er en av landets største byggeplasser. På det meste er det involvert 1200 arbeidere hvorav Contur og Backe har 350 personer i sving.

– Det krever gode folk i alle posisjoner for å gjennomføre dette med ønsket kvalitet. Det har vi, og vi skal gjøre vårt for å bidra til sikker og god fremdrift videre. Denne utbyggingen er viktig, og betyr mye for mange – ikke minst for lokalsamfunnet både i form av å beholde en tradisjonsrik industribedrift, og sikre nye og trygge arbeidsplasser, avslutter Velken.

Så langt går alt etter planen om å sette strøm på anlegget i mai 2024.

Sinkfabrikken i Odda vil etter utbyggingen øke produksjonen med 70 prosent, og ifølge Boliden vil dette oppnås uten å øke karbonavtrykket. I hovedsak handler dette om den unike tilgangen på vannkraft som energikilde.

Andre saker