STOPP-TENK-SNAKK – HMS-dager i HI Entreprenører

Over 1400 ansatte i Hæhre, Isachsen og Kruse Smith Anlegg deltar i disse dager på en rekke aktiviteter som er en del av HMS-dagene som gjennomføres på tvers i entreprenørkonsernet. For snart tre år siden lanserte de et eget sikkerhetskulturprogram for å styrke sikkerhetskulturen i alle selskapene. HMSK-sjef i Hæhre Entreprenør, Irene Sveva, er klar på at sikkerhet og Trygt hjem alltid er det viktigste, og understreker at felles innsats gir resultater. 

– Det å samarbeide på tvers innenfor sikkerhetskultur har åpenbart bidratt til positive synergier. Selv om vi er tre ulike selskaper er mange av utfordringene våre like. Å dele kunnskap, erfaringer og arbeidsmetoder – og ikke minst samarbeid om utforming, synliggjøring og kommunikasjon, styrker HMS-arbeidet hos alle, uttaler Sveva. 

HMSK-sjef i Isachsen Anlegg, Iselin Hellum, trekker frem gode vaner som avgjørende i det å jobbe sikkert i arbeidshverdagen – og at gode vaner blir styrket gjennom øvelse. 

– HMS-dagene består blant annet av beredskapsøvelser, visning av egenproduserte filmer med etterfølgende diskusjoner – og i år gjennomfører vi første gang HMS-rebus med premier. Og vi fortsetter å løfte frem rutinene rundt det at vi må stoppe opp, tenke oss om, og snakke sammen i forkant av alle risikofylte arbeidsoperasjoner. Som et ledd i å innarbeide denne rutinen benytter vi tre enkle ord: STOPP–TENK–SNAKK. Vi har som mål at dette skal bli en naturlig del av alles vokabular, sier Hellum. 

Et annet område som det rettes spesielt søkelys på under årets HMS-dager er det vi omtaler som Stille avvik, sier Organisasjonssjef Rebekka Smeland i Kruse Smith Anlegg. 

– En enkel forklaring på Stille avvik kan være; ei felle ingen eier, ei felle uten frist. Det forkommer for mange avvik som altfor mange av oss bevisst, eller ubevisst, tenker at noen andre lukker eller rapporter. Her er hovedregelen rett og slett: Ser du det – så eier du det! I dette arbeidet har vi benyttet oss av bistand og kompetanse fra Torleif Lundqvist som har jobbet med sikkerhetsadferd i bransjen i en årrekke, avslutter Smeland. 

Andre saker